Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Електроенергетска овесна опрема

Контрола на: овесна опрема сила на кинење на овесна опрема  

Изведба и одржување на надземни водови, нискон

Контрола и детекција на траса на нисконапонски и среднонапонски кабли Напонско испитување на нисконапонски и среднонапонски кабли Детекција на

Производство

ПРОИЗВОДСТВО Располагаме со најсовремени машини, глодалки, стругови, CNC машини преку кои можеме да го изработиме секој потребен алат и

Системи за громобранска заштита

Технички преглед и периодични испитувања на систем за громобранска заштита In id vehicula erat. Maecenas nisi purus, ornare nec

Заштитно заземјување

Технички преглед и периодични испитувања на отпорот на распростирање на системи за заземјување In id vehicula erat. Maecenas nisi

Нисконапонски електрични инсталации

Прва периодична и вонредна: Инспекција (контрола) на непрекинатост на заштитен проводник на главно и додатно изедначување на потенцијалот со

Средства за заштита во електроенергетски пост

Прва, периодична и вонредна проверка на напон на пробив на: заштитни ракавици заштитни чизми заштитни каљачи заштитен шлем заштитна

Термовизиско снимање и мерење

Термовизиска контрола на електроенергетски постројки, инсталации опрема и уреди  

Минерални изолациони масла за примена во тран

Периодична и вонредна проверка на напон на пробив и диелектрична цврстина