Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Високонапонски Далековод Карбинци

Високонапонски Далековод Карбинци

Поседуваме инструмент со кој може да се врши контрола на зазштитно заземјување со висока фреквенција

Откривање на дефект на кабли во ФЗЦ „11 Октомвр

Откривање на дефект на кабли во ФЗЦ „11 Октомвр

Со помош на мерната кола SEBA успешно е откриен дефект на 20 KV кабли и истиот е саниран.

Dingo Cottage

Dingo Cottage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vitae scelerisque ante, sit amet porttitor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vulputate purus et lacus lacinia interdum. In molestie, erat quis euismod fermentum, leo quam tempor justo, quis maximus urna elit tempus orci. Nam tristique blandit sapien, sit amet auctor mauris. Suspendisse tellus leo, fringilla a imperdiet ut, gravida rhoncus dolor. Nunc consequat, enim ultricies sodales rhoncus, quam lectus finibus…

Термовизија
Termal Camera

Термовизија

Термовизијата е постапка која со своите можности дава широк спектар на примена во индустријата и воопшто во стопанството. Основен принцип на работа се базира врз Стефан-Боцмановиот закон за зрачење на апсолутно црно тело. Секое тело, зависно од својата температура, зрачи инфрацрвени зраци со интензитет пропорционален на неговата температура. Со мерење на ова зрачење се добива прецизна претстава за температура на тоа тело.

Термовизијата дава можност да се испитуваат електричните постројки во погонски услови. Со тоа е овозможено откривање на топлите (прегреани) места на електричната инсталација и споевите, предиктивно да се укаже на местата каде постои неисправност во работата, а кои во екстремен случај ќе се откажат и ќе доведат до прекин во работата.