Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Коле Тасев

Manager

Управител на компанијата

Трајче Пејев

Manager

Раководител на Одделението Овесна Опрема

Ване Тасев

Manager

Проект менаџер за електро и земјено-градежни работи

Сашко Соколов

Electrical Engineer

Дипломиран електро инжинер, насока електроенергетика.

Филип Пејев

Civil Engineer

Контролор во одделот за овесна опрема.
Darko Tasev

Дарко Тасев

Quality Control

Задолжен за добивање на сите проекти. Круцијален дел и лидер на Бизнис Развојот на

Драгана Костова

Electrical Engineer

Дипломиран инженер по електротехника, оддел системи за автоматско управување. Има посетувано обуки за работа

Саше Василков

Electrical Engineer

Електроинжeнер, насока електроенергетика, со повеќегодишно работно искуство во изведба, надзор и проектирање. Работи и

Никола Спасиќ

Electrical Engineer

Дипломиран инженер по електротехника. Има работено на повеќе проекти од областа на електротехниката. Главен

Драган Поповски

Civil Engineer

Одговорен во одделот за производство. Поседува работно искустов при работа со современи CNC машини

Маја Тасева

Economist

Одговорна за финансии

Драган Димитров

Electrical Engineer

Дипломиран инженер по електротехника. Има работено на повеќе проекти поврзани со инсталација на електроенергетска