Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Коле Тасев

Управител на компанијата

Трајче Пејев

Раководител на Одделението Овесна Опрема

Ване Тасев

Проект менаџер за електро и земјено-градежни работи

Сашко Соколов

Дипломиран електро инжинер, насока електроенергетика.

Филип Пејев

Контролор во одделот за овесна опрема.
Darko Tasev

Дарко Тасев

Задолжен за добивање на сите проекти. Круцијален дел и лидер на Бизнис Развојот на

Драгана Костова

Дипломиран инженер по електротехника, оддел системи за автоматско управување. Има посетувано обуки за работа

Саше Василков

Електроинжeнер, насока електроенергетика, со повеќегодишно работно искуство во изведба, надзор и проектирање. Работи и

Никола Спасиќ

Дипломиран инженер по електротехника. Има работено на повеќе проекти од областа на електротехниката. Главен

Драган Поповски

Одговорен во одделот за производство. Поседува работно искустов при работа со современи CNC машини