Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Саше Василков

Electrical Engineer

Електроинжeнер, насока електроенергетика, со повеќегодишно работно искуство во изведба, надзор и проектирање. Работи и во делот на контрола на електроизолациона заштитна опрема и испитување на електроенергетски објекти до 400 KV. Поседува сертификати:

  • А овластување за изведба
  • Б овластување за изведба
  • А овластување за надзор
  • А овластување за проектирање

ВЕШТИНИ

ИЗВЕДБА
80%
НАДЗОР
73%
ПРОЕКТИРАЊЕ
91%
КОНТРОЛА
69%

Project Experience