Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
tmstip_admin
http://tmstip.mk

Нова градежна машина

За квалитетна и брза работа потребни се соодветни машини. ТМ ДОО Штип инвестира во нови градежни машини.

Потпишан Меморандум за соработка

Нашата компанија склучи Меморандум за соработка со Средното Општинско Училиште „Коле Нехтенин“ од Штип. Преку овој Меморандум се овозможува на средношколците, својата практична настава да ја извршуваат во просториите на нашата компанија. Тоа

Потпишан Меморандум за соработка

Нашата компанија склучи Меморандум за соработка со Средното Општинско Училиште „Коле Нехтенин“ од Штип. Преку овој Меморандум се овозможува на средношколците, својата практична настава да ја извршуваат во просториите на нашата компанија. Тоа