AlbanianBulgarianCroatianEnglishGermanMacedonianSerbianSlovenian

СЕРТИФИКАТИ

1. Сертификат за Систем за Управување според  EN ISO 9001:2008 –    TÜV AUSTRIA CERT    –      

2. Сертификат за Систем за Управување според  EN ISO 14001:2004 –  TÜV AUSTRIA CERT     –     

3. Сертификат за Систем за Управување според  EN ISO 50001:2011 –   TÜV AUSTRIA CERT       –    

4. Сертификат за Систем за Управување според  EN ISO 18001:2007 –  TÜV AUSTRIA CERT      –      

        5.  Прилог кон сертификатот за акредитација на инспекциско тело МКС EN

           ISO/IEC 17020:2006, Тип Ц  – Институт за акредитација а Република Македонија    –   

ЛИЦЕНЦИ

 

1. Лиценца А за изведувач на градби од трета категорија                –  

2. Лиценца Ц за изведувач на градби од трета категорија                 – 

3. Лиценца А за надзор на изградба на градби од прва категорија –