AlbanianBulgarianCroatianEnglishGermanMacedonianSerbianSlovenian

располага со сопствен простор и 2 мерни коли (Saba KMT Centrix-1 2014год.). Акредитирани за: Трасирање на кабли, лоцирање место на дефект на подземни кабли, напонско испиување на кабли, термовизиско снимање, електроенергетска овесна опрема – сила на кинење, исправност на ел. инсталација, квалитет на електрична енергија,диелектрична пробојност на трансформаторско масло, системи за громобранска заштита, итн.