AlbanianBulgarianCroatianEnglishGermanMacedonianSerbianSlovenian

Во 2014 ТМ купи дел од поранешниот југословенски бренд ЕМО Охрид, погонот за овесна и спојна опрема во Штип.

Во погонот се изработува Овесна и спојна опрема за дистрибутивни мрежи до 400 kV, Опрема за столбови (конзоли и носачи на изолатори) за низок напон, Комплетен асортиман на овесна и спојна опрема за далекуводи до 400 kV, Комплетен асортиман на овесна и спојна опрема за разводни постројки до 400 kV.

Catalogue EMO-TM