AlbanianBulgarianCroatianEnglishGermanMacedonianSerbianSlovenian

Изведба , надзор и монтажа на електроенергетска опрема како: Заземјување ,улично осветлување, кабелски водови, трафостанци, отстранување на дефекти, изведба на далекуводи од 10,20,35 и 110 kV напонски нивоа, филтрирање на трансформаторско масло, компензација на реактивна енергија итн.